อ.หมอโอกาศกล่าวต้อนรับ

ต้อนรับที่หอชาย

อ.หมอชาญให้โอวาท
ใครหว่า...ไอ้หนุ่มหมัดเมา

Lab. Phisiology

Lab. Bio-chem

training ที่จักษุ

บรรยากาศในห้อง lecture

ดู case ที่แมคเคน

เยี่ยมชม รพ.พะเยา

ทัศนศีกษาที่ขุนตาล

เที่ยวเชียงดาว