งานแต่งลูกหมออนันค์

งานแต่งลูกหมออนันค์
งานแต่งลูกหมออนันค์
งานแต่งลูกหมออนันค์

สังสรรค์หลังงานแต่ง

สำเนียง-แซม-มัฆวาน-ทนากร

นานๆจะเห็นหมอบังอร
แซวกันมาตั้งแต่ยังหนุ่มๆแล้ว
งานเลี้ยงรับหมอก้องเกียรติ

งานเลี้ยงรับหมอก้องเกียรติ

สาวๆคุยเฟื่องเรื่องเครื่องประดับ
หมอชัยนันท์ก็มาด้วย