พ.ญ.จิราภา (ศิริสมบัติยืนยง) วนิชาชีวะ

ที่ทำงาน เกษียณ
แผนก
ตำแหน่ง  
ที่อยู่ที่ทำงาน เกษียณ
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรสารที่ทำงาน  
     
 

คู่สมรส รศ.สมศักดิ์ วนิชาชีวะ
  ที่อยู่บ้าน 333/78 หมู่บ้านธนาวัลย์ ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๋อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  โทรศัพท์มือถือ  
  โทรศัพท์บ้าน 053-230-017
อีเมลล์  

บุตร/ธิดา เรืออากาศตรี ก่อ นักบินประจำการ การบินไทย
    นายก้อง วศบ. นักบินประจำการ การบินไทย