นพ.เดชา คูวุฒยากร

ที่ทำงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนก  
ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุขระดับ 9
ที่อยู่ที่ทำงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ที่ทำงาน 053-252-478 # 600
โทรสารที่ทำงาน 053-233-952
     
 

คู่สมรส สุรีรัตน์ ตันสิริ
  ที่อยู่บ้าน 3 ถ.ท่าแพ ซอย 5 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  โทรศัพท์มือถือ 01-883-5485
  โทรศัพท์บ้าน 053-273-226
อีเมลล์ kanoknart_p@hunsa.com

บุตร/ธิดา นพ.ภาณุ พ.บ.วุฒิบัตรจิตเวชศาศตร์ ร.พ.จิตเวชเลย จ.เลย
    น.ส.ภัทรพร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต บ.HOYA จ.ลำพูน
    นายภากร วิศวกรรมศาสตร์, MBAจุฬากรณ์ บ.ที่ปรึกษาการฟื้นฟูธุรกิจSMEs