พลโท นพ.ชูศิลป์ คุณาไทย

ที่ทำงาน กองบัญชาการกองทัพบก
แผนก  
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ กองทัพบก
ที่อยู่ที่ทำงาน กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ที่ทำงาน  
โทรสารที่ทำงาน  
     
 

คู่สมรส พลตรีหญิง พญ. สุรีย์พร
  ที่อยู่บ้าน 122 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 52 ถ.จรัลสนิทวงศ์ บางยี่ขัน กทม. 10700
  โทรศัพท์มือถือ 01-846-4576
  โทรศัพท์บ้าน 02-424-8936
อีเมลล์  

บุตร/ธิดา นายณุวีร์ วิศวกรรมไฟฟ้า บ.KOPIN Boston U.S.A
    นายกอบบุญ วิศวกรรม อุตสาหการ, ป.โท วิศวกรรมศาสตร์ Boston U.S.A.